Suomi

#Blockupy globaalin muutoksen puolesta

*Ylikansallinen kutsu toimintaan Frankfurtissa 16.-19. toukokuuta * Kansainvälinen solidaarisuus yhteisessä taistelussamme

Kutsumme massiivisiin protesteihin Frankfurtiin toukokuussa Euroopan Unionin kriisikomentoa vastaan. Olemme aktivisteja jotka edustavat liikkeiden ja taisteluiden moninaisuutta eri Euroopan maista ja muualta. Viime kuukausina ja vuosina olemme nousseet protestoimaan hyökkäyksiä vapauksiamme, työpaikkojamme ja toimeentuloamme vastaan. Olemme liittyneet yhteen, jakaneet taisteluitamme ja kokemuksiamme, ja ymmärtäneet että taistelemme samaa taistelua moninaisissa paikallisissa muodoissa. Liikkeemme ovat alkaneet vahvistaa toisiaan ennennäkemmättömällä tavalla: todellinen ylikansallinen oppositio on syntymässä.

Heti toukokuun 12. ja 15. päivän globaalien toimintapäivien jälkeen, jolloin protestoimme omissa kaupungeissamme ja alueillamme, ylikansalliset taistelumme liittyvät yhteen Frankfurtissa, globaalin kapitalismin eurooppalaisessa keskuksessa. Paikassa josta on lähtöisin se ahdinko ja kurjuus jota markkinoiden diktatuuri aiheuttaa miljoonille ihmisille.

Protestoimme euroalueella osana globaalia järjestelmäkriisiä ilmenevää laajamittaista köyhdyttämistä ja demokrattisten oikeuksien kieltämistä vastaan.

EU:n laitamilla näemme sen politiikan äärimmäiset seuraukset jota Ranskan ja Saksan hallitukset ajavat ja jota toteuttavat globaalia kapitalismia edustavat instituutiot: EKP, IMF ja EU sekä heidän määräämänsä teknokraattihallitukset. Miljonat meistä on köyhdytetty ja ajettu kurjuuteen leikkausten ja rakennesopeutusohjelmien, työntekijöiden oikeuksien kieltämisen sekä opetuksen, terveydenhuollon ja sosiaaliturvan tapaisten julkisten palvelujen silpomisen ja yksityistämisen takia. Joudumme kokemaan inhimillisten ja luonnonresurssien ryöväyksen nimellisesti demokraattisten instituutioiden toimesta!

Silti nämä prosessit ovat vain ilmeisin merkki työ- ja elinolojen prekarisaatiosta joka koetaan koko Euroopassa ja sen ulkopuolella. Sosiaaliset kapinamme, jotka ylittävät EU:n sisäiset rajat, ovat ilmaus suuttumuksesta joka toimii kaikkien poliittisen edustuksen muotojen ulkopuolella. Kun edustuksellinen demokratia epäonnistuu, me jätämme sen taaksemme, luoden omia demokrattisia käytäntöjämme jokapäiväisissä taisteluissa riistoa vastaan.

Koemme globaalin muuttoliikkeen yhtenä selkeänä merkkinä kieltäytymisestä tästä ylikansallisesta riistojärjestelmästä, sen rajahallinnosta ja väkivaltaisista sodista. Tämä riistojärjestelmä on tuhoamassa maapalloamme ja perustoimeentuloa. Tilanne on hälyttävä: olemme kohtaamssa ihmisen luoman ilmastokatastrofin!

Kuitenkin Euroopassa ja sen ulkopuolella olemme kokemassa myös sellaisten poliittisten liikeiden esiinnousun, jotka haastavat ihmisten ja maapallon päivittäisen riiston, sosiaalisen fragmentaation, prekarisaation ja rasismin jotka teeskentelevät jakavansa ja siten heikentävänsä meitä. Luomalla yhteyksiä näiden liikkeiden kesken ja tekemällä itsestämme näkyviä ja voimakkaita, pyrimme ahrjoitamaan todellista demokratiaa nyt. Frankfurtissa meillä on mahdollisuus tehdä näistä yhteyksistä todellisia ja antaa paikallisille taisteluille voimaa ylikansallisella tasolla. Tulemme saartamaan tärkeän globaalin kapitalismin keskuksen, oppien siitä mitä olemme nähneet Oaklandissa ja Yhdysvaltojen Occupy-liikkessä, jotka puolestaan ovat oppineet Pohjois-Afrikan ja Läh-Idän vallankumouksista ja Etelä-Euroopan Indignados-liikkeeltä. Tuokaamme liikkeet solidaarisina yhteen jatkaaksemme taistelua! Älkäämme hukatko tätä mahdollisuutta asettaa agenda yhteisen tulevaisuutemme löytämiseksi!

Toukokuun 17. päivä tulemme valtaamaan puistot ja keskeiset aukiot kaupungin keskustassa telttoinemme luodaksemme tiloja keskustelulle ja kokemusten vaihdolle. Toukokuun 18. päivä tulemme etenemään eri suunnista finanssikortteleihin: tavoitteemme on EKP:n ja kaikkien muiden Frankfurtin tärkeiden rahoitusinstituutioiden täydellinen saarto niiden toiminnan keskeyttämiseksi.Toukokuun 19. näytämme suuruutemme joukkomielenosoituksessa ja teemme selväksi että emme annan rahoitusinstituutioiden tuhota yhteiskuntiamme.

Prekarisaation ja köyhdyttämisen lopettavan ylikansallisen liikkeen puolesta!

Kansainvälinen solidaarisuus, vapaus ja todellinen demokratia nyt!

#Blockupy Frankfurt
16. toukokuuta – saapuminen ja toimintaa EKP:n kokouksen ympärillä
17. toukokuuta – pankkikortteleiden VALTAUS, yleiskokouksia, kultturiohjelmaa
18. toukokuuta – EKP:n ja suurpankkien SAARTO
19. toukokuuta – kansainvälinen suurmielenosoitus

Luokaa paikallisia ja alueellisia suunnitteluryhmiä + levittäkää tietoa ja pysykää ajan tasalla + tulkaa joukolla!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *